AIJEC es suma a la petició de Foment Comerç i PIMEC Comerç de suspendre el pagament d’impostos

AIJEC es suma a les patronals Foment Comerç i PIMEC Comerç, juntament amb el recolzament de 20 entitats, gremis i associacions del sector del comerç, turisme i restauració de Catalunya (ABCcat, ACES, ANCECO, ANGED, Apartur, ASSOCOME, Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, CEDAC, Cecot Comerç, COACB, Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme, Comertia, FEGP, FECOM, FOEG, Fundació Comerç Ciutadà, Gremi del Motor, PIMEC Turisme i RETAILCAT). En un nota conjunta feta pública aquest diumenge es reclama de forma excepcional, temporal, urgent i imminent:

  • · Suspendre durant els propers tres mesos la presentació (o com a mínim d’efectuar l’ingrés en la seva totalitat) de les declaracions i autoliquidacions tributaries (especialment en relació al IVA , IRPF i quotes a la Seguretat social), tant les mensuals com les relatives a la totalitat del primer trimestre, excepte aquells que tinguin dret a devolució, com es habitual en el sector d’apartaments turístics i hoteler.
  • · Que la mesura s’apliqui amb independència de l’import i els subjectes que les realitzin, sense interessos.
  • · Que aquestes quantitats suspeses, en el seu cas, es pugui fraccionar el seu pagament en posterioritat durant els sis mesos següents.

La suspensió en el pagament d’impostos es una mesura d’aplicació immediata que permetria generar a Catalunya fins més de 700 milions d’euros de liquiditat immediata al mes en el sector de comerç, turisme i restauració, liquiditat que ajudaria a les empreses a poder fer front al pagament de proveïdors, treballadors, etc. 

El comerç, turisme i restauració representen més del 22% del VAB de Catalunya, i són sectors de vital importància per a l’economia del país, ja que en conjunt generen més de 550.000 llocs de treball.

En la majoria dels casos, són empreses en les que més del 65% de les seves despeses mensuals estan relacionades amb el lloguer i el pagament de nòmines. En un context d’ingrés zero, és absolutament necessari facilitar la liquiditat al sector per evitar la suspensió de pagaments i/o el tancament definitiu