L'AIJEC i MicroBank promocionen una línia de finançament d'1 MEUR per a projectes d'emprenedoria

El conveni de col·laboració entre l’Associació de Joves Empresaris de Catalunya i MicroBank vol promoure l’autoocupació i potenciar projectes empresarials innovadors.

Els beneficiaris d'aquesta línia de finançament seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior als dos milions d'euros.

Barcelona, 13 de novembre del 2017 –L’Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC) i MicroBank han signat un conveni de col·laboració que estableix una línia de finançament de fins a 1 milió d’euros per a projectes empresarials de caràcter innovador. L'acord entre ambdues entitats busca impulsar projectes d'emprenedoria i potenciar l’autoocupació, la igualtat d’oportunitats i la creació de llocs de treball. Es podran beneficar professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior als dos milions d’euros.

Els sol·licitants podran optar a microcrèdits fins a un import màxim de 50.000 euros (amb un límit del 95% de la inversió). Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i un informe favorable de viabilitat elaborat per l'AIJEC. El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i a la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones sense garanties ni avals.

Amb la signatura d'aquets acord, l'Associació de Joves Empresari es compromet a detectar les necessitats de finançament, dirigides a promoure l’autoocupació, i a l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms, així com a facilitar serveis de suport i assessorament empresarial, analitzar la viabilitat del projecte i dirigir a les persones físiques o jurídiques, a MicroBank perquè aquesta analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.