Signat el conveni de col·laboració amb Talent Hub Institute

Es treballarà per celebrar una jornada intergeneracional abans de final d'any que aplegaran empresaris, emprenedors i d'altres persones de diferents àmbits amb coses a dir.

Amb aquest conveni l'AIJEC vol sumar a les generacions X, Y i Z al canvi de paradigma i relleu generacional des de l'àmbit empresarial pel qual treballa el mateix Talent Hub Institute.

Els membres de les dues entitats disposaran de les mateixes condicions a les activitats que celebra cadascuna.