Fes-te Soci

I gaudeix de tots els avantatges de ser membre

Dades Personals
Dades de l'empresa
Domiciliació bancària

La inscripció és de 50 Euros en concepte de matrícula més la quota escollida.
En el cas d'escollir la quota mensual, el primer pagament serà la inscripció (50 Euros)
més 3 mesos anticipat (81 Euros).

Passat aquest temps les quotes es poden pagar amb les següents periodicitats: ( Si us plau marca l'opció escollida)

Mensuals de 27,00 €
Trimestrals de 78,00 €
Anuals de 300,00 €
Estudiant-Emprenedor: 103,00 € (anual)
Estudiant-Futur Emprenedor: 20,00 € (anual)

L´emplenament d´aquest formulari , mitjançant el qual es proporcionen determinades dades de caràcter personal, suposa l´atorgament del seu consentiment perquè les seves dades siguin incloses en un fitxer i tractades per part de l´AIJEC amb finalitats administratives i de gestió dels serveis que ofereix , així com d´informació als associats sobre els serveis que puguin ser del seu interès , dintre de les funcions de foment i recolzament d'iniciatives i projectes de la joventut empresarial catalana, sens perjudici de la possibilitat d´exercir els drets d´accés , rectificació , cancel·lació i oposició al seu tractament , tal com s´especifica a l´avís legal insertat a la pàgina principal d´aquesta web . D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en el formulari de demandes del web de AIJEC seran objecte de tractament i s'inclouran en el fitxer informatitzat "Fitxer d'usuaris de demandes", del qual AIJEC n'és el responsable, declarat i inscrit al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

Contacta

Si vols comunicar-te amb nosaltres

Rep els butlletins

Per estar al dia de les nostres informacions